Навигация

Серіктестер

Азаматтық бюджет

2020 - 2022 жылдарға азаматтық бюджет бойынша толық мәліметті көру үшін төмендегі сілтемені басыңыздар

https://budget.egov.kz/material/material?id=882420&govAgencyId=4231637

 

264 – "Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы" ММ-і БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ӘКІМШІЛІГІ БОЙЫНША

2020-2022  ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТІ
 

        мың тенге
№№  РС Мемлекеттік мекемелердің атауы 2020 жыл (нақтыланған) 2021 жыл 2022 жыл
1 «Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» ММ-сі      
  Ағымдағы шығындар ( еңбек ақы, іс-сапар, коммуналдық шығындары,  кеңсе, шаруашылық тауарларды сатып алу шығындары,өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу  т.б.) 66 199,0 66 961,0 68 074,0
  Күрделі шығыстар (материалды-техникалық базаны нығайту) 31 746,0 0,0 0,0
  Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 30 000,0 31 050,0 32 137,0
  Барлығы ММ бойынша 127 945,0 98 011,0 100 211,0
2 «Алматы облысының "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі      
  Ағымдағы шығындар (еңбек ақы, іс-сапар, коммуналдық шығындары,  кеңсе, құрылыс және шаруашылық тауарларды сатып алу шығындары, әкімшілік ғимараттарды, көлік құралдарын ұстауға арналған шығындар, жанар- жағар май сатып алу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу  т.б.) 134 560,0 130 660,0 130 911,0
  Күрделі шығыстар (материалды-техникалық базаны нығайту) 13 000,0 0,0 0,0
  Барлығы КММ бойынша 147 560,0 130 660,0 130 911,0
  Барлығы бағдарлама әкімшісі бойынша 275 505,0 228 671,0 231 122,0

 

А Н Ы Қ Т А М А

«Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

             «Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) облыста бірыңғай мемлекеттік тіл саясатын жүргізу үшін мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Басқарма өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдеріне және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. Басқарманың миссиясы: Алматы облысының аумағында тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады.

«Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйым:

«Алматы облысының «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

2020-2023 жылдарға 264 – Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі бойынша 4 бюджеттік бағдарламалар бекітілді, олар:

264001015 «Жергілікті деңгейдегі тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 2020 жыл – 66 199 мың тг., 2021 жыл – 66 961 мың тг., 2022 жыл – 68 074 мың тг.;

264002015 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» - 2020 жыл – 164 560 мың тг., 2021 жыл – 161 710 мың тг., 2022 жыл – 163 048 мың тг.;

264003015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» - 2020 жыл – 31 746 мың тг.

264032015 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары» - 2020 жыл – 13 000 мың тг.

2019-2021 жылғы азаматтық бюджет бойынша толық мәліметті көру үшін төмендегі сілтемені басыңыздар

https://budget.egov.kz/material/material?id=805793&govAgencyId=4231637

264 – "Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы" ММ-і БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ӘКІМШІЛІГІ БОЙЫНША
        мың тенге
№№  РС Мемлекеттік мекемелердің атауы 2019 жыл (нақтыланған) 2020 жыл 2021 жыл
1 «Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» ММ-сі      
  Ағымдағы шығындар ( еңбек ақы, іс-сапар, коммуналдық шығындары,  кеңсе, шаруашылық тауарларды сатып алу шығындары,өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу  т.б.) 63 026,0 51873,0 52362,0
  Күрделі шығыстар (материалды-техникалық базаны нығайту) 2 664,0 621,0 643,0
  Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 15 727,0 16277,0 16847,0
  Барлығы ММ бойынша 81 417,0 68771,0 69852,0
2 «Алматы облысының "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі      
  Ағымдағы шығындар (еңбек ақы, іс-сапар, коммуналдық шығындары,  кеңсе, құрылыс және шаруашылық тауарларды сатып алу шығындары, әкімшілік ғимараттарды, көлік құралдарын ұстауға арналған шығындар, жанар- жағар май сатып алу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу  т.б.) 126 228,0 93001,0 94268,0
  Күрделі шығыстар (материалды-техникалық базаны нығайту) 51 118,0 0,0 0,0
  Барлығы КММ бойынша 177 346,0 93001,0 94268,0
  Барлығы бағдарлама әкімшісі бойынша 258 763,0 161 772,0 164 120,0
         

 

А Н Ы Қ Т А М А

«Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  2019-2021 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

               «Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) облыста бірыңғай мемлекеттік тіл саясатын жүргізу үшін мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Басқарма өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдеріне және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. Басқарманың миссиясы: Алматы облысының аумағында тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады.

«Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйым:

«Алматы облысының «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

2019-2021 жылдарға 264 – Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі бойынша 4 бюджеттік бағдарламалар бекітілді, олар:

264001015 «Жергілікті деңгейдегі тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 2019 жыл – 63 026 мың тг. оның ішінде 6 035 мың.тг. республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 2020 жыл – 51 873 мың тг., 2021 жыл – 52 362 мың тг.;

264002015 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» - 2019 жыл – 141 955 мың тг. оның ішінде 10 086 мың.тг. республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 2020 жыл - 93 001 мың тг., 2021 жыл – 94 268 мың тг.;

264003000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» - 2019 жыл – 2664 мың тг., 2020 жыл – 621 мың тг., 2021 жыл – 643 мың тг.;

264032000 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары» - 2019 жыл – 51 118 мың тг.

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.