Навигация

Серіктестер

Ашық бюджет

Бюджеттік бағдарламаны талқылау үшін төмендегі сілтемені басыңыздар

https://budget.egov.kz/application/search?querytext=2641020&beginDate=&endDate=&govAgencyId=&materialTypeId=&budgetStatus=ALL&searchType=ALL

 

  2019 - 2021 жылдарға арналған  
  Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң  
 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 264 - Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 - Жергілікті деңгейдегі тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
             
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi ҚР 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-I "Қазақстан Республикасының тілдері туралы" Заңы ( 5 бөлім, 25 бап), ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексі ( 54 бап, 1 тармақ, 7 тармақша)
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мекеме қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу, салық төлеу, іс сапар шығындарын төлеу, бухгалтерлік есеп жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты облыстық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Алматы облысының аумағында тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Облыста бірыңғай тіл саясатының жүргізілуін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің, облыс әкімінің Басқарма құзырына қатысты мәселелері бойынша актілері мен тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4
Әкімшілік ғимараттарға қызметтер көрсету, қызметшілерге еңбек ақы төлеу, салық төлеу, іс сапар шығындарын төлеу, бухгалтерлік есеп жүргізу 52 422 51 873 52 362
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi 2017 жыл 2018 жыл жоспарлы кезең
     
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қызметшілер саны 25 25 25 25 25
             
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi*            
             
Сапа көрсеткiштерi *            
             
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi*            
             
Бюджет қаражатының көлемi мың теңге 53 247 49 443 52 422 51 873 52 362

 

 

 

  2019 - 2021 жылдарға арналған  
  Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң  
  БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ  
             
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 264 -Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарма
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 002 - Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
             
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi  ҚР 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-I "Қазақстан Республикасының тілдері туралы" Заңы ( 5 бөлім, 25 бап), ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексі ( 54 бап, 1 тармақ, 7 тармақша)
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Өңірде іс жүргізудің толық мемелекеттік тілге көшуіне жағдай жасауға және облыстағы тұратын басқа ұлт тілдерінің дамуына ықпал ету, мемлекеттік үштұғырлы тіл саясатын іске асыру, сондай-ақ бағынысты КММ-нің қызметшілеріне еңбек ақы төлеу, салық төлеу, іс сапар шығындарын төлеу, бухгалтерлік есеп жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты облыстық
мазмұнына байланысты Облыс аумағындағы "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" ҚР Заңын іске асыру жөнідегі бақылауды жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Тілдерді дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жоғары сапалы қызметтерін ұсыну
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Облыста біріңғай мемлекеттік тіл саясатының жүргізілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4
Облыста біріңғай мемлекеттік тіл саясатының жүргізілуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бағынысты КММ-нің қызметшілеріне еңбек ақы төлеу, салық төлеу, іс сапар шығындарын төлеу, бухгалтерлік есеп жүргізу 91017 93001 94268
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi 2017 2018 жоспарлы кезең
     
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi қыз-р саны 16 52,5 52,5 52,5 52,5
             
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi*            
             
Сапа көрсеткiштерi *            
             
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi*            
             
Бюджет қаражатының көлемi  мың теңге 84 822 106 766 92 813 93 001 94 268

 

  2019 - 2021 жылдарға арналған  
  Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң  
  БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ  
             
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 264 - Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 003 - Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
             
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi ҚР 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-I "Қазақстан Республикасының тілдері туралы" Заңы ( 5 бөлім, 25 бап), ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексі ( 54 бап, 1 тармақ, 7 тармақша)
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты облыстық
мазмұнына байланысты капиталдық шығындардың жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4
Басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту 1200 621 643
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi 2017 жыл 2018 жыл жоспарлы кезең
     
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi дана 24 12 19 19 19
             
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi*            
             
Сапа көрсеткiштерi *            
             
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi*            
             
Бюджет қаражатының көлемi мың теңге 3750 600 1200 621 643

 

  2019 - 2021 жылдарға арналған  
  Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң  
  БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ  
             
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 264 - Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 032 - Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
             
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi  ҚР 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-I "Қазақстан Республикасының тілдері туралы" Заңы ( 5 бөлім, 25 бап), ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексі ( 54 бап, 1 тармақ, 7 тармақша)
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Бағынысты КММ-нің материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты облыстық
мазмұнына байланысты капиталдық шығындардың жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Бағынысты КММ-нің материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Бағынысты КММ-нің материалдық-техникалық базасын нығайту
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4
Бағынысты КММ-нің материалдық-техникалық базасын нығайту 3670 0 0
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi 2017 жыл 2018 жыл жоспарлы кезең
     
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi            
             
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi*            
             
Сапа көрсеткiштерi *            
             
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi*            
             
Бюджет қаражатының көлемi мың теңге 15 500 18 207 3 670 0 0

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.