Навигация

Серіктестер

Бекітілген терминдер

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің жанындағы

Республикалық

терминология

комиссиясының

2018 жылғы 6 сәуірдегі

№ 1 шешіміне

қосымша

 

Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігі ұсынған терминдер

 

Орыстілінде

Қазақтілінде

 1.  

электронный кошелек

электрондық әмиян

 1.  

Цифровой Казахстан

Цифрлық Қазақстан

 1.  

цифровая экосистема

цифрлық экожүйе

 1.  

креативное общество

креативті қоғам

 1.  

цифровые преобразования

цифрлық түрлендіру

 1.  

цифроваяграмотность

цифрлық сауаттылық

 1.  

Киберщит Казахстана

Қазақстанның киберқалқаны

 1.  

история посещений (страницы сайта)

кіру деректері

 1.  

наполнение контента

контентті толықтыру

Қазақстан Республикасының Ұлттық  банкі ұсынған терминдер

 

 1.  

валютный коридор

валюталық дәліз

 1.  

опцион

опцион

 1.  

аффилированное лицо

үлестес тұлға

 1.  

вероятность ущерба

шығынға ұшырау ықтималдығы

 1.  

взаимозачет

өзара есепке алу

 1.  

номинальное участие

номиналды қатысу

 1.  

сжатие денежной массы

ақша массасының тарылуы

 1.  

проспект эмиссии

эмиссия проспектісі

 1.  

взаимовыгодная сделка

өзара тиімді мәміле

Депутаттық сауалда көтерілген терминдер

 1.  

декриминализация

декриминалдау

 1.  

право

құқық

 1.  

космос

ғарыш

 1.  

спутник

жерсерік

 1.  

баланс

баланс

 1.  

стаж

өтіл

 1.  

стажер

тағылымдамашы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған терминдер

 1.  

адекватные меры

барабар шаралар

 1.  

актуализация

актуалдау

 1.  

анонимное обращение

анонимдіөтініш

 1.  

апробация рабочего места

жұмысорнынапробациялау

 1.  

базовая ставка

базалықмөлшерлеме

 1.  

баланс  рабочего времени

жұмысуақытының балансы

 1.  

безработица скрытая

анықталмағанжұмыссыздық

 1.  

вакансия

бос  жұмыс орны

 1.  

вариант

вариант, нұсқа

 1.  

внутренняя миграция

ішкі миграция

 1.  

годовая премия

жылдық сыйлықақы

 1.  

гуманитарный

гуманитарлық

 1.  

делегирование  полномочий

өкілеттікті беру

 1.  

денежная компенсация

ақшалайөтемақы

 1.  

динамика

динамика; серпін

 1.  

дубликат документа

құжаттыңтелнұсқасы

 1.  

изыскательские работы

ізденісжұмыстары

 1.  

инвентаризация имущества

мүліктіинвентарлау

 1.  

иммигрант

иммигрант

 1.  

иммиграция

иммиграция

 1.  

интеграция

интеграциялау

 1.  

классификатор занятий

кәсіптер классификаторы

 1.  

классификация должностей

лауазымдарклассификациясы

 1.  

комментарий к Закону

Заңғатүсініктеме

 1.  

компонент

компонент; құрамбөлік

 1.  

критерий

Критерий, өлшемшарт

 1.  

легализация

легализациялау

 1.  

малоимущие

табысы аз адамдар

 1.  

миграция

миграция; көші-қон

 1.  

миграция внутренняя

ішкі миграция

 1.  

непогашенная (неснятая) судимость

өтелмеген (алынбаған) сотталғандық

 1.  

неформальная обстановка

бейформалжағдай

 1.  

неформальная занятость

бейформалжұмыспенқамту

 1.  

обстоятельство

жағдаят

 1.  

параметр

параметр

 1.  

пассивное наблюдение

енжар бақылау

 1.  

персонал

персонал

 1.  

перспектива дальняя

алыс болашақ

 1.  

приватизация

жекешелендіру

 1.  

пристройка

жапсаржай

 1.  

процедура

рәсім

 1.  

позиция

позиция

 1.  

профиль

профиль, бейін

 1.  

ревизионная комиссия

ревизиялық комиссия

 1.  

реестр

тізілім

 1.  

рекомендация

ұсыным

 1.  

репатриант

репатриант

 

сбалансированность

теңгерімділік

 1.  

специфика работы

жұмысспецификасы

 1.  

специализированный профиль

мамандандырылғанбейін

 1.  

срок обращения

өтініш беру мерзімі

 1.  

ставка налога

салықмөлшерлемесі

 1.  

статус  беженца

босқын статусы

 1.  

тенденция

үрдіс

 1.  

типовое положение

үлгілік ереже

 1.  

типовой договор

үлгілікшарт

 1.  

формализм

формализм

 1.  

формализация

формалдау

 1.  

экспертная группа

сараптаутобы

 1.  

юрисконсульт

заң кеңесшісі

 1.  

юридические реквизиты

заңдықдеректемелер

Қайта қаралған Заң терминдері

 1.  

человечество

адамзат

 1.  

зона

аймақ 

 1.  

установление материнства

ана болуды анықтау 

 1.  

функция

функция

 1.  

дедовщина

әлімжеттік 

 1.  

котировка

белгіленім

 1.  

телесные наказания

тән жазасы

 1.  

репутация хорошая

жақсы атақ-абырой

 1.  

аффект

аффект, жан күйзелісі 

 1.  

душевнобольной

ақыл-есі ауысқан 

 1.  

аккорд

аккорд

 1.  

форма права

құқық нысаны 

 1.  

инвентарь

инвентар 

 1.  

дубликат

дубликат,телнұсқа

 1.  

ведомость

ведомость, тізімдеме 

 1.  

террорист 

терроршы

 1.  

террористический акт 

террорлық акт

 1.  

правило

қағида

 1.  

положение 

ереже

 1.  

террористическая акция 

террорлық акция

 1.  

процессуальное соглашение 

процестік келісім

 1.  

процессуальные нормы 

процестік нормалар

 1.  

процессуальные решения 

процестік шешiмдер

 1.  

процессуальный прокурор

процесс прокуроры

 1.  

надзирающий прокурор

қадағалаушы прокурор

 1.  

дежурный прокурор

кезекші прокурор

 1.  

специальный прокурор

арнайы прокурор

 1.  

уполномоченный прокурор

уәкілетті прокурор 

Қайта қаралған халықаралық терминдер

 1.  

абонент

абонент

 1.  

атрибут

атрибут

 1.  

бизнес

бизнес

 1.  

баланс

баланс

 1.  

бюрократ

бюрократ

 1.  

дотация

дотация

 1.  

дефект

дефект

 1.  

демаркация

демаркация

 1.  

гимн

гимн

 1.  

процент

процент

 1.  

лауреат

лауреат

 1.  

инвентарь

инвентарь

 1.  

интеграция

интеграция

 1.  

шина

шина

 1.  

клиент

клиент

 

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.