Навигация

Серіктестер

Тыңдаушылар

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдарында

мемлекеттік тілді оқыту курсына қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2017 жылғы ІI жартыжылдық)

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

деңгей бойынша

азаматтық құрамы

ұлттық құрамы

куәлік алғандар

 

сертификат алғандар

 

 

анықтама алғандар

 

 

курстан шыққандар

 

 

А1

А2

В1

В2

Іс жүргізу

мем

бюдж

жеке

тұлға

қазақ

этнос өкілі

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

180

12

43

7

3

19

-

2

13

6

4

22

43

1

3

14

-

100

70

10

108

72

       

2

Алакөл аудандық филиалы

40

4

-

-

-

2

25

-

1

11

1

-

-

-

-

-

-

3

36

1

34

6

       

3

Еңбекшіқазақ аудандық филиалы

50

5

2

10

-

1

9

1

1

18

-

-

8

-

-

-

-

4

45

1

16

34

       

4

Қаратал аудандық филиалы

60

4

17

13

-

6

9

-

7

8

-

-

-

-

-

-

-

30

30

-

15

45

       

5

Қарасай аудандық филиалы

64

5

-

-

-

-

4

-

2

28

-

13

17

-

-

-

-

15

49

-

60

4

       

6

Сарқан аудандық филиалы

50

4

-

10

-

-

12

-

4

10

-

-

14

-

-

-

-

4

46

-

18

32

       

7

Ұйғыр аудандық филиалы

60

6

30

-

-

-

-

-

18

12

-

-

-

-

-

-

-

48

12

-

13

47

       

8

Іле аудандық филиалы

60

5

26

-

-

9

-

1

24

-

-

-

-

-

-

-

-

59

-

1

40

20

       

9

Қапшағай қалалық филиалы

60

4

-

14

1

6

7

2

3

12

-

6

9

-

-

-

-

15

42

3

39

21

       

10

Текелі қалалық филиалы

54

6

-

18

-

1

11

-

-

16

-

-

8

-

-

-

-

1

53

-

28

26

       
 

БАРЛЫҒЫ:

   

118

72

4

44

77

6

73

121

5

41

99

1

3

14

-

                 
   

678

55

194

127

199

141

17

279

383

16

371

307

       

(2017 жылғы ІІ жартыжылдық)

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының ағылшын тілі курсына

қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2017 жылғы ІІ жартыжылдық )

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

деңгей бойынша

азаматтық құрамы

Ұлттық құрамы

Сертификат алғандар

Куәлік алғандар

Анықтама алғандар

Курстан шыққандар

A1 (Beginner)

A2 (Elementary)

B1 (Pre-Intermediate)

В 2 (ntermediate)

Мемлекеттік

Бюджеттік

Жеке тұлға

қазақ

этнос

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

130

11

119

-

-

11

119

7

4

128

2

 

 

 

 

2

Қарасай аудандық филиалы

45

3

-

15

15

15

28

5

12

45

-

 

 

 

 

3

Іле ауданыдық филиалы

32

3

22

10

-

-

11

14

7

31

1

 

 

 

 

4

Қапшағай қалалық филиалы

30

2

30

-

-

-

12

16

2

27

3

 

 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ:

237

19

171

25

15

26

170

42

25

231

6

 

 

 

 

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының орыс тілі курсына

қабылданған тыңдаушылары туралы мәлімет

(2017 жылғы ІІ жартыжылдық)

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

Бастауыш

Жалғастырушы

Дамытушы

Азаматтық құрамы

Сертификат алғандар

Куәлік алғандар

Анықтама алғандар

Курстан шыққандар

Мемлекеттік

Бюджеттік

Жеке тұлға

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдары

16

1

-

16

-

6

-

10

 

 

 

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдарынд

қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2017 жылғы ІІ жартыжылдық)

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

 
 
 

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

326

24

 

2

Алакөл аудандық филиалы

40

4

 

3

Еңбекшіқазақ аудандық филиалы

50

5

 

4

Қаратал аудандық филиалы

60

4

 

5

Қарасай аудандық филиалы

109

8

 

6

Сарқан аудандық филиалы

50

4

 

7

Ұйғыр аудандық филиалы

60

6

 

8

Іле аудандық филиалы

92

8

 

9

Қапшағай қалалық филиалы

90

6

 

10

Текелі қалалық филиалы

54

6

 
 

Барлығы:

931

75

 

 

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдарында

мемлекеттік тілді оқыту курсына  қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2018 жылғы  І жартыжылдық)

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

деңгей бойынша

азаматтық құрамы

ұлттық құрамы

куәлік алғандар

 

сертификат алғандар

 

 

анықтама алғандар

 

 

курстан шыққандар

 

 

А1

А2

В1

В2

Іс жүргізу

мем

бюдж

жеке

тұлға

қазақ

этнос өкілі

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

м

б

ж

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

180

12

9

20

2

15

15

17

1

11

-

18

47

4

5

14

2

52

103

25

128

52

       

2

Алакөл аудандық филиалы

40

4

-

-

-

-

-

-

2

25

-

1

11

1

-

-

-

3

36

1

34

6

       

3

Еңбекшіқазақ аудандық филиалы

50

5

-

17

2

2

5

-

5

8

-

1

10

-

-

-

-

8

40

2

15

35

       

4

Қаратал аудандық филиалы

60

4

1

29

-

10

5

-

9

6

-

-

-

-

-

-

-

20

40

-

15

45

       

5

Қарасай аудандық филиалы

75

5

-

-

-

-

-

15

1

29

-

3

27

-

-

-

-

4

59

12

62

13

       

6

Сарқан аудандық филиалы

50

4

-

7

7

-

10

-

-

12

-

6

7

1

-

-

-

6

36

8

16

34

       

7

Ұйғыр аудандық филиалы

40

4

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

6

34

       

8

Іле аудандық филиалы

61

5

21

-

-

30

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

61

-

-

33

28

       

9

Қапшағай қалалық филиалы

60

4

5

10

-

2

13

-

6

7

2

2

13

-

-

-

-

15

43

2

32

28

       

10

Текелі қалалық филиалы

58

6

4

6

2

-

18

3

1

10

-

-

14

-

-

-

-

5

48

5

29

29

       
 

БАРЛЫҒЫ:

   

40

89

13

59

66

35

25

148

2

41

129

6

5

14

2

                 
   

674

53

142

160

175

176

21

174

445

55

337

280

       

 (2018 жылғы І жартыжылдық)

 

Директордың орынбасары                                  А. Абдрахманова

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының ағылшын тілі курсына

қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2018  жылғы  І  жартыжылдық  )

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

деңгей бойынша

азаматтық құрамы

Ұлттық құрамы

Сертификат  алғандар

Куәлік    алғандар

Анықтама   алғандар

Курстан   шыққандар

A1 (Beginner)

A2 (Elementary)

B1 (Pre-Intermediate)

В 2 (ntermediate)

Мемлекеттік

Бюджеттік

Жеке   тұлға

қазақ

этнос

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

120

7

112

8

-

-

78

32

10

119

1

 

 

 

 

2

Қарасай аудандық филиалы

45

3

-

15

15

15

6

26

13

43

2

 

 

 

 

3

Іле аудандық филиалы

73

4

73

-

-

-

73

-

-

63

10

 

 

 

 

4

Қапшағай қалалық филиалы

45

3

15

30

-

-

13

29

3

41

4

 

 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ:

283

17

200

53

15

15

170

87

26

266

17

 

 

 

 

               

Директордың орынбасары                         А. Абдрахманова

 

 

 

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының  орыс тілі курсына

қабылданған тыңдаушылары туралы мәлімет

(2018  жылғы І жартыжылдық)

 

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

Бастауыш

Жалғастырушы

Дамытушы

Азаматтық құрамы

Сертификат алғандар

Куәлік  алғандар

Анықтама  алғандар

Курстан шыққандар

Мемлекеттік

Бюджеттік

Жеке тұлға

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдары

22

3

12

9

-

5

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың орынбасары                                     А. Абдрахманова

 

 

 

 

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы және аудандық, қалалық филиалдарында

 қабылданған тыңдаушылар туралы мәлімет

(2018 жылғы   І жартыжылдық)

 

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының атауы

қабылданған тыңдаушылар

топ саны

 

 
 
 

1

Алматы облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы

     

2

Алакөл аудандық филиалы

40

4

 

3

Еңбекшіқазақ аудандық филиалы

50

5

 

4

Қаратал аудандық филиалы

60

4

 

5

Қарасай аудандық филиалы

120

8

 

6

Сарқан аудандық филиалы

50

4

 

7

Ұйғыр аудандық филиалы

40

4

 

8

Іле аудандық филиалы

134

9

 

9

Қапшағай қалалық филиалы

105

7

 

10

Текелі қалалық филиалы

58

6

 
 

Барлығы:

979

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың  орынбасары                            А. Абдрахманова

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.