Навигация

Серіктестер

Бюджеттің орындалуы

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2019 жылғы бюджет шығысының  31 желтоқсан айына орындалатыны  жайлы ақпарат
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2019 жылға бекітілген қаржылық жоспар 31.12.2019 ж жиынтық жоспар 01.01.2020 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
    Барлығы 256 588,0 256 588,0 249 217,0 -7 371,0 97,1  
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 80 826,0 80 826,0 80 726,0 -100,0    
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 66 925,0 66 925,0 66 836,0 -89,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 12 824,0 12 824,0 12 814,0 -10,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 077,0 1 077,0 1 076,0 -1,0    
2641001   Алматы облысының Тіл" оқу-әдістемелік орталығы" КММ 175 762,0 175 762,0 168 491,0 -7 271,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 126 294,0 126 294,0 125 882,0 -412,0    
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 49 468,0 49 468,0 42 609,0 -6 859,0    

 

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2019 жылғы бюджет шығысының  31 желтоқсан айына орындалатыны  жайлы ақпарат
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2019 жылға бекітілген қаржылық жоспар 31.12.2019 ж жиынтық жоспар 01.01.2020 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 80 826,0 80 826,0 80 726,0 -100,0 99,9  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 66 925,0 66 925,0 66 836,0 -89,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 12 824,0 12 824,0 12 814,0 -10,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 077,0 1 077,0 1 076,0 -1,0    
    Барлығы            

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2019 жылғы бюджет шығысының  30 қыркүйек айына орындалатыны  жайлы ақпарат  
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2019 жылға бекітілген қаржылық жоспар 01.09.2019 ж жиынтық жоспар 01.10.2019 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 81 417,0 54 388,0 53 946,0 -442,0 99,2  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 63 026,0 41 695,0 41 495,0 -200,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 15 727,0 11 616,0 11 375,0 -241,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 664,0 1 077,0 1 076,0 -1,0    
    Барлығы            

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы" ММ 2019 жылғы бюджет шығысының  31 наурыз айына орындалатыны  жайлы ақпарат
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2019 жылға бекітілген қаржылық жоспар 01.03.2019 ж жиынтық жоспар 01.04.2019 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 66 569,0 13 297,0 13 222,4 -74,6 99,4  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 52 422,0 13 021,0 12 947,3 -73,7    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 12 947,0 276,0 275,1 -0,9    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 200,0 0,0 0,0 0,0    
    Барлығы            

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ бюджет шығысының 2018 жылдың 30 маусымына орындалатыны  жайлы ақпарат  
                 
Мемлекеттік мекеменің коды Бағдарлама Шығыстардың аталуы 2018 жылға бекітілген қаржылық жоспар 01.06.2018 ж жиынтық жоспар 01.07.2018 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 83 967,0 37 054,0 36 845,3 -208,7 99,6  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 443,0 24 041,0 23 952,5 -88,5    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 33 924,0 12 987,0 12 867,3 -119,7    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 600,0 26,0 25,5 -0,5    
    Барлығы            

 

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2018 жылғы бюджет шығысының  30 қыркүйек айына орындалатыны  жайлы ақпарат  
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2018 жылға бекітілген қаржылық жоспар 01.09.2018 ж жиынтық жоспар 01.10.2018 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 83 967,0 54 785,0 54 744,0 -41,0 99,9  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 443,0 37 957,0 37 919,0 -38,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 33 924,0 16 802,0 16 799,0 -3,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 600,0 26,0 26,0 0,0    
    Барлығы            

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2018 жылғы бюджет шығысының  31 желтоқсан айына орындалатыны  жайлы ақпарат
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2018 жылға бекітілген қаржылық жоспар 31.12.2018 ж жиынтық жоспар 31.12.2018 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 84 077,0 84 077,0 83 178,0 -899,0 98,9  
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 943,0 55 943,0 55 931,0 -12,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 27 424,0 27 424,0 26 537,0 -887,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 710,0 710,0 710,0 0,0    
    Барлығы            

 

 

"Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ 2018 жылғы бюджет шығысының  31 желтоқсан айына орындалатыны  жайлы ақпарат
                 
мемлекеттік мекеменің коды бағдарлама шығыстардың аталуы 2018 жылға бекітілген қаржылық жоспар 31.12.2018 ж жиынтық жоспар 31.12.2018 ж орындалуы  Ауытқуы Орындалуы % Игерілмеген себебі
    Барлығы 171 161,0 171 161,0 170 260,0 -901,0 99,5  
2641020   Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 84 077,0 84 077,0 83 178,0 -899,0    
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 943,0 55 943,0 55 931,0 -12,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 27 424,0 27 424,0 26 537,0 -887,0    
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 710,0 710,0 710,0 0,0    
2641001   Алматы облысының Тіл" оқу-әдістемелік орталығы" КММ 87 084,0 87 084,0 87 082,0 -2,0    
  002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 72 842,0 72 842,0 72 840,0 -2,0    
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 14 242,0 14 242,0 14 242,0 0,0    

 

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.